لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتدا پاسخ پرسش های پرتکرار را مشاهده کنید.


پرسش های متداول

برای پیگیری و ارسال نظرات خود، لطفا از فرم زیر استفاده کنید.

راه های ارتباطی با افشار استور


دفتر مرکزی

کشور آلمان – شهر تریر – خیابان کرنشایدر هوهن وگ (کل هفته بجز یکشنبه ها ۹ الی ۲۱ به جز ایام تعطیل رسمی)

پشتیبانی در ایران

ساری. خیابان فرهنگ – کوچه علامه (شنبه تا جمعه ۱۰ الی ۲۱ به جز ایام تعطیل رسمی)

شماره تماس

دفتر آلمان

(پیمان افشار)۱۵۷۳۳۳۶۰۴۸۹-۰۰۴۹ (واتس اپ)

دفتر ایران

(ایمان افشار)۰۹۱۱۴۷۴۷۸۰۰ (واتس اپ)

آدرس ایمیل

webmaster@afsharstore.comhafshar1455@gmail.com